Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

Wieczór Prawosławnej Poezji Religijnej Recytowanej i Śpiewanej 2013

15 grudnia 2013 r. po raz piąty z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Sawy w Siemiatyckim Ośrodku Kultury  odbył się Wieczór Prawosławnej Poezji Religijnej Recytowanej i Śpiewanej. Przed licznie przybyłą publicznością wystąpili laureaci Konkursu pod taką samą nazwą.pn. Wielokulturowość skarbem...

Wyniki Konkursu Prawosławnej Poezji Religijnej Recytowanej i Śpiewanej 2013

9 grudnia 2013 r. w Siemiatyckim Ośrodku Kultury odbył się Konkurs Prawosławnej Poezji Religijnej Recytowanej i Śpiewanej. Konkurs został zorganizowany przez doradcę metodycznego ds. nauczania religii prawosławnej- Ewę Podgórzak i Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach. W konkursie wzięło...

Zapraszamy uczniów na konkurs poezji 2013

Zapraszamy do udziału w Konkursie Recytatorskim Prawosławnej Poezji Religijnej recytowanej i śpiewanej. Cele konkursu: – Upowszechnianie prawosławnej twórczości religijnej w językach słowiańskich, – Uwrażliwienie na piękno poezji religijnej, – Ukazanie piękna duchowości prawosławnej, – Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i...

X Siemiatycki Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej 2013

Sztuka nie zna granic, łączy ludzi, uszlachetnia „Sztuka jest religijną potrzebą ducha, w której widzenie jest spostrzeganiem prawdy ostatecznej, a rzemiosło jest ostatecznym działaniem, to znaczy przemianą siebie i  innych” (Andriej Biełyj). Przez trzy kolejne dni od 15 do...

Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej 2013 – Program z repertuarem

11 października odbyło się posiedzenie Komisji Programowo-Artystycznej, która zatwierdziła udział 26 chórów i zespołów oraz ich repertuar w Przeglądzie SKŁAD KOMISJI: Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk – dziekan Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, wieloletni dyrygent chórów w Lublinie i Warszawie, wybitny...