Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

IX Siemiatycki Przegląd Kolęd Wschodniosłowiańskich 2018

IX Siemiatycki Przegląd Kolęd Wschodniosłowiańskich zorganizowany przez Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski.  Współorganizatorem wieczoru i fundatorem upominków dla artystów jest Siemiatycki Ośrodek Kultury. Krótka historia kolęd:...