Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

Laureaci Konkursu Prawosławnej Poezji Religijnej Recytowanej i Śpiewanej 2015

W dniu 07.12.2015 r. w Siemiatyckim Ośrodku Kultury odbył się Konkurs Prawosławnej Poezji Religijnej Recytowanej i Śpiewanej. W konkursie wzięło udział 65 uczestników. Komisja w składzie: przewodniczący: Ks. mgr Eugeniusz Zabrocki, członkowie: Ks. Rościsław Białomyzy, mgr Elżbieta Leoniuk, i...

Wieczór Prawosławnej Poezji 2014

„…Слава Всевышнему Богу, Слава Ему в вышине За спасение грешнаго мира И рождество Его на земле…” Ks. Andrzej Bierezowiec, „Чудная ночь” 15 grudnia 2014 roku z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, po...

Zachęcamy do udziału w konkursie poezji 2014

Zapraszamy do udziału w Konkursie Recytatorskim Prawosławnej Poezji Religijnej recytowanej i śpiewanej. Cele konkursu: – Upowszechnianie prawosławnej twórczości religijnej w językach słowiańskich, – Uwrażliwienie na piękno poezji religijnej, – Ukazanie piękna duchowości prawosławnej, – Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i...

Wieczór Prawosławnej Poezji Religijnej Recytowanej i Śpiewanej 2013

15 grudnia 2013 r. po raz piąty z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Sawy w Siemiatyckim Ośrodku Kultury  odbył się Wieczór Prawosławnej Poezji Religijnej Recytowanej i Śpiewanej. Przed licznie przybyłą publicznością wystąpili laureaci Konkursu pod taką samą nazwą.pn. Wielokulturowość skarbem...

Wyniki Konkursu Prawosławnej Poezji Religijnej Recytowanej i Śpiewanej 2013

9 grudnia 2013 r. w Siemiatyckim Ośrodku Kultury odbył się Konkurs Prawosławnej Poezji Religijnej Recytowanej i Śpiewanej. Konkurs został zorganizowany przez doradcę metodycznego ds. nauczania religii prawosławnej- Ewę Podgórzak i Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach. W konkursie wzięło...

Zapraszamy uczniów na konkurs poezji 2013

Zapraszamy do udziału w Konkursie Recytatorskim Prawosławnej Poezji Religijnej recytowanej i śpiewanej. Cele konkursu: – Upowszechnianie prawosławnej twórczości religijnej w językach słowiańskich, – Uwrażliwienie na piękno poezji religijnej, – Ukazanie piękna duchowości prawosławnej, – Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i...

Wyniki Konkursu Prawosławnej Poezji Religijnej Recytowanej i Śpiewanej 2012

W dniu 10 grudnia 2012 z błogosławieństwa Jego Eminencji metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy w Siemiatyckim Ośrodku  Kultury odbył Konkurs Prawosławnej Poezji Religijnej Recytowanej i Śpiewanej. W konkursie wzięło udział 52 uczestników. Komisja w składzie: przewodnicząca- Anna Głuchowska...