Select Your Style

Choose your layout

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

Zachęcamy do udziału w konkursie poezji 2014

Zapraszamy do udziału w Konkursie Recytatorskim Prawosławnej Poezji Religijnej recytowanej i śpiewanej.

Cele konkursu:

– Upowszechnianie prawosławnej twórczości religijnej w językach słowiańskich,
– Uwrażliwienie na piękno poezji religijnej,
– Ukazanie piękna duchowości prawosławnej,
– Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i etnicznej,
– Rozwijanie zainteresowań i zdolności recytatorskich uczniów.

Organizator:

Doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej w Siemiatyczach

Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

 

R  E G  U  L  A  M  I  N


Zgłoszenia:

Nauczyciel zgłasza do konkursu uczniów do 21 XI 2014r.
Karty zgłoszeń należy przesłać do organizatora na adres:
Doradca metodyczny Ewa Podgórzak, Słochy Annopolskie, 17-300 Siemiatycze lub elektronicznie: ewa.podgorzak@op.pl
Etap szkolny nauczyciele przeprowadzają do 20 XI 2014r

Uczestnicy konkursu:
Uczniowie: przedszkola kl. -„ 0”,  szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Konkurs będzie przeprowadzany w następujących kategoriach:
A. przedszkola ( oddział „ 0” )
B. szkoła podstawowa kl. I – III
C. szkoła podstawowa kl. IV – VI
D. gimnazjum
E. szkoła ponadgimnazjalna

ZASADY UDZIAŁU:
• Każdy uczestnik konkursu przygotowuje dwa wiersze różnych poetów w oryginale, powstałych w dowolnym okresie.
• Uczestnik przygotowuje obowiązkowo jeden z wierszy w języku mniejszości narodowych ( np. rosyjskim, białoruskim, ukraińskim i innych).
• Kserowane teksty wybranych wierszy (w miarę możliwości z podaniem autora, roku powstania  i zbioru, z którego pochodzi dany utwór) wraz z kartami zgłoszeń należy nadesłać do organizatora Konkursu do 21 XI 2014 r.

Terminy Konkursu:

  • Przesłuchania konkursowe odbędą się 08.XII.2014r. w  Siemiatyckim Ośrodku Kultury, ul. Zaszkolna 1, o godz. 09.00
  • Osoby nagrodzone i wyróżnione wezmą udział w Wieczorze Prawosławnej Poezji Religijnej w Siemiatyckim Ośrodku Kultury

Serdecznie zapraszamy.